top of page
  • Jonas Svanäng

reLean växer i Göteborg!


fena på operations

reLean växer så det knakar i Göteborg. Både med kunder och interimare. Hör av dig till oss om du behöver hjälp med lite haj-end interimare. Alla är fenor på operations!

48 views0 comments
bottom of page