top of page
  • Jonas Svanäng

PTC, Novotek & reLean teamar up för IoT!


Den 31 Maj håller PTC och Novotek, med hjälp av reLean ett ett digital transformation seminarium, där vi tillsammans belyser både tekniska som organisatoriska lösningar för att lyckas med IoT. Missa det inte!

32 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page