top of page

reLean konsulting

Vi hjälper er organisation att ta, bibehålla och kontinuerligt förbättra ett ordentligt steg i era resultat. Genom att utgå ifrån er strategi och utmaningar skräddarsyr vi ett Lean program som når hela vägen fram utifrån vår expertis och erfarenhet.

Expertis

Service Operations

Vi hjälper er att verkligen förstå kundbehov. Sedan bygger vi processer och färdigheter i er organisation som levererar dessa med perfekt kvalitiet och bästa effektivitet. Vi tar alltid ett end-to-end perspektiv där vi sätter individen i fokus och ser med glädje hur digitalisering och big data skapar nya förutsättningar för verksamheter.

 

Produktion och tillverkning

reLean är grundat av managers och experter från Toyota, tränade i självaste Taichii Ohno's teams. Att implementera Lean och få det att fungera i Produktion och Tillverkning är var vi kommer ifrån och vad vi älskar att göra om och om igen. Vi når resultat genom våra Lean program tvärs alla nödvändiga indikatorer och gör det på ett holistiskt vis som lämnar ett fungerande system för ert företag att kontinuerligt förbättra vidare. 

Produktutveckling

På sjuttiotalet skaffade sig Toyota en konkurrensfördel genom att halvera utvecklingstiden för ett nytt fordon samtidigt som man markant höjde kvalitetsnivån. Idag är nyckelfaktorn för online-startups byggd på samma princip: minimera utvecklingscykeln och konstant pusha 'the maturity curve' på sina produkter. Vi erbjuder er erfarenheten och verktygen att göra detta, oavsett om ni utvecklar nästa generations flygplan, designar ett hus eller utvecklar nästa killer-app!

Organisatorisk hälsa, prestanda och policy deployment

Vissa kallar det 'hoshin kanri' andra 'policy deployment' eller 'strategi-implementering'. Vi kallar det för reLean's Lean Ecosystem. Det är här vi hjälper er koppla ihop strategi med organisation och sätter grunden för kompetensutveckling i organisationen och kontinuerlig förbättring som följd. Vi har framgångsrikt hjälpt företag implementera detta på sätt som inte bara levererar strålande resultant om och om igen - utan gör det med en välmående och utvecklande organisation.

Leveransmodeller

Kom igång

Våra experter diagnostiserar och utvärderar er verksamheter under några veckor. Ni kommer att förstå er nuvarande prestanda, samt få identifierad vad, och hur, som behöver göras för att nå er strategi. Har ni ingen strategi hjälper vi er självklart att utveckla den. 

Genomför förändringen

Vi samarbetar med er och startar tillsammans er transformationsresa som täcker alla relevanta processer, kunder, produkter och affärsenheter för att bygga en Lean och hög-presterande organisation. Vi startar typiskt med ett pilotområde och skalar sedan snabbt upp tempot genom att utbilda era egna förändringsledare. Varje transformation är unik och vi skräddarsyr alltid approchen för att fungera för er.

Skapa kontinuerlig förbättring

Vad gör ett företag som redan är rätt bra? Blir bättre så klart. Kontinuerligt bättre. Många konsulter hjäper icke-fungerande företag bli OK, men få kan hjälpa riktigt bra företag bli jättebra. Vi kan.

Våra experter utvecklar ert HR och talangutvecklingssystem, kopplar ihop er operativa och personalmässiga strategi med med individerna i er organisation och skapar ett system som utvecklar era talanger att nå er strategi.

Leverantörsstyrning och leverantörsutveckling

Du är bara så stark som din svagaste länk. Vår metodik för leverantörsutveckling och leverantörsstyrning är utvecklad av åra experter som var med och utvecklade metodiken hos Toyota. 

Kontakta oss

Kontakta oss genom att fylla i nedan formulär så återkommer vi så fort vi kan

Success! Message received.

Tjänsteledare

Ian Barclay

Konsultchef,
United Kingdom

Martin Grauers

Konsultchef,
Scandinavia

bottom of page