top of page

Lean thinking

Bakom framgången för riktigt duktiga Lean-företag finns ett bra tänk. Lean thinking bygger på detta tänk från Toyota och är nyckel till att lyckas med Lean. En organisation som tar till sig ett Lean-tänk lyckas i regel med sitt Lean arbete.

Nyckeln till att verkligen förstå Lean är att förstå Toyotas 4P. 4P är en förkortning inom Toyotas ledningsfilosofi. 4P står Philosophy, Process, People och Problem Solving. 4P som koncept uttalas inte så ofta internt inom Toyota, men det ligger till grund för utvecklingen av t.ex. Toyota Business Practices och även nyskrivningen av Toyota Way. 4P sitter även i väggarna, det är så företaget tänker och fungerar. Boken Toyota Way och de 14 managementprinciper som beskrivs där bygger på dessa 4 P enligt;

 

 • Philosophy. Beslut ska fattas långsiktigt, med omsorg för alla intressenter. 
  1. Basera beslut långsiktigt;
   

 • Process. Det är processen som levererar resultat, se till att den är så bra den kan bli och gör den sedan ännu bättre! >>
  2. Skapa processflöden
  3. Efterfrågan styr
  4. Jämna ut belastningen
  5. Stoppa processen för att lösa problem
  6. Standardiserat arbete är grunden till CI
  7. Visualisera
  8. Använd pålitlig teknologi
   

 • People. Vår viktigaste tillgång är vår personal. Genom att respektera och utveckla dem utvecklar vi varandra och företaget
  9. Utveckla ledare som arbetet och företaget
  10. Utveckla enastående team och medarbetare
  11. Respektera aktörer i supply chain genom utmaning och support
   

 • Problem Solving. Problem är möjligheter, så låt oss gå och lära oss mer om våra möjligheter och se hur vi på bästa sätt fixar dem
  12. Gå och se (Genchi Genbutsu)
  13. Fatta beslut långsamt och verkställ snabbt 
  14. Bli en lärande organisation

 

Det är viktigt att förstå att Lean handlar om att hela tiden förbättra standardiserade processer att nå kontinuerlig förbättring i riktning mot företagets målsättning och Philosophy genom att utveckla People att driva förbättringar i Processer med Problem Solving som verktyg. Om man bara jagar snabba resultat bottom-line så fyller man inte dessa kriterier (i alla fall inte så enkelt).

Genchi Genbutsu, eller gå och se, är en managementfilosofi instiftad av Toyota. Principen, som i sitt större sammanhang är en del av San Gen Shugi, handlar om att bygga en kontinuerligt lärande organisation genom att vara närvarande, visuell och faktabaserad i sitt personliga ledarskap.

 

Genchi Genbutsu säger till oss att basera våra beslut på fakta, snarare än information. Vi ska gå och själva samla in fakta om den process vi tar beslut om i den mån vi kan. När vi gör det ska vi dessutom passa på att vara både bra mentorer (utmana och hjälpa) för att utveckla vår organisation.
 

Genchi Genbutsu

Genom en rad historiska citat kan vi få en djupare inblick i Toyota som organisation och varför man tar beslut på det sätt man har tagit dem. Alla bolag är formade från sin historik och behöver hitta sitt tänk. Toyotas tänk genomsyras av Lean och nedan ser man många ledtrådar till detta.

 

"Whenever you decide to start something new or something necessary, coordination among many divisions and departments always becomes necessary ; I want you to think for the entire Company rather than yourself alone, coordinate with other divisions, and lead on, no matter what, to concrete results." 

Eiji Toyoda 

 

"Be contributive to the development and welfare of the country by working together, regardless of position, in faithfully fulfilling your duties." 

The Toyoda Precepts 

 

"Before you say you can't do something, try it ! "

Sakichi Toyoda 

 

In 1989, a time when the social trend was increasingly toward slighting the importance of "making things" Eiji Toyoda said: "Making things creates value ; it is the starting point of civilization. Making things is closely related to the development of technology ; worded another way, technological development is possible only with the production of things. Making things is always made possible through the accumulation of a wide range of know-how as well as the talent of those who are involved in the endeavor."  

Eiji Toyoda 

 

In 1905, Kanebo, Ltd. Conducted tests at its Hyogo Plant to compare the performance of several Japanese and imported power-driven looms. Sakichi's automatic loom was tested alongside the latest models from the United Kingdom and the United States. The test results, however were not so favorable to Sakichi's loom, perhaps because Sakichi had entrusted the building and pre-testing to others. He reflected deeply on this experience and called it a valuable lesson. "A product should never be sold unless it has been carefully manufactured and has been tested thoroughly and satisfactorily." 

Sakichi Toyoda

 

In 1938, Kiichiro spoke of the 'Just-in-time' approach in an article entitles "On the Completion of the Toyota Koromo Plant" in the industry magazine, Motor : "I plan to cut down on the slack time within work processes and in the shipping of parts and materials as much as is possible. As the basic principle in realizing this plan, I will uphold the 'just-in-time' approach. The guiding rule is not to have goods shipped too early or too late."  

Kiichiro Toyoda 

 

"Any big business will face the threat of non-growth and even collapse without the positive support of society." 

Eiji Toyoda 

 

"Creativity, Challenge and Courage - Three Cs" 

Shoichiro Toyoda 

 

At the opening ceremony o fhe Kentucky plant of Toyota Motor Manufacturing, USA., Inc. (TMMK) "Here at the start of this new venture, I am confident that TMM will certainly live up to your expectations. Wa are aware of what being a good citizen means, and are determined to press forward a bright future, hand in hand, with the people of America." 

Shoichiro Toyoda 

 

"Be kind and generous ; strive to create a warm, home like atmosphere." 

The Toyoda Precepts 

 

"Profit, not only for Toyota but for any manufacturing business, is gained by reducing cost. Cost-based thinking by setting price with profit added on to cost is totally alien to a carmaker of today." 

Taiichi Ohno 

 

"Engage in creative thinking actively." 

Sakichi Toyoda 

 

It wasn't that everyone else had the same thought and Kiichiro was a genius. The difference is the extent to which you take action based upon what you think." 

Eiji Toyoda 

 

"An engineer who has power to criticize but not take action is not able to make cars." 

Kiichiro Toyoda 

 

"A person's life is an accumulation of time - just one hour is equivalent to a person's life. Employees provide their precious hours of life to the company, so we have to use it effectively, otherwise, we are wasting their life." 

Eiji Toyoda 

Historiska citat

Tachimbo är ett av de mest spännande koncepten inom ledarskapsutveckling och förändringsledning i världen av lean. Order som sådant finns egentligen inte i japanska ordboken, men det existerar både inom industri och inom serietidningsvärlden. Tachimbo betyder ungefär en ruta i en serietidning som innehåller en illustration av en ensam person. Den förklaringen i sig brukar inte få för många ljus att gå upp, men när man nämner Ohno's cirkel börjar kuggarna att rulla. Ohno's cirkel var ett mycket populärt sätt för Taiichi Ohno att utveckla sina kollegor. Han ritade en cirkel med krita på golvet och bad personen ställa sig i denna och observera. Oftast en hel dag eller mer. I hans egna ord beskriver han varför på detta sätt;

 

"Understanding is my favorite word. I believe it has a specific meaning - to approach an objective positively and comprehend its nature. Careful inspection of any production area reveals waste and room for improvement. No one can understand manufacturing by just walking through the work area and looking at it. We have to see each area's role and function in the overall picture." - Taiichi Ohno

 

Cirkeln var ett sätt för Ohno att få sina kollegor att stanna upp och se sin verksamhet med andra glasögon. Tachimbo är Taiichi Ohnos arv. Cirkeln är en mycket central del och vårt sätt att fortsätta sätta på oss förbättringsglasögonen. Fast i lite större utsträckning. 

 

Ett tachimbo program fokuserar både på att utveckla ledare och förbättra verksamheten. Det är ett roligt sätt att tillsammans sätta fart på förbättringarna och leda företaget i rätt riktning. Det finns en tydlig skillnad mellan vanliga lean program, kaizen workshops etc och tachimbo - I ett tachimbo ska alla avdelningar vara med. Tillsammans. Tachimbo börjar med företagsledningen och tar sedan steg för steg med sig resten av organisationen på förändringsresan.

Tatchimbo

Toyota Business Practice är det sätt som alla medarbetare inom Toyota ska angripa utmaningar i sitt arbetsliv på. Det har skapats som en kombination mellan Toyota Way och Praktiskt problemlösning för att guida medarbetare i hur de ska agera och vilken process de ska följa när de står inför olika utmaningar.

 

Alla medarbetare får gå kurser i TBP och Toyota way när de börjar på Toyota. Under dessa kurser får de även lära sig applicera TBP på ett utvalt problem. 

Toyota Business Practice

bottom of page