top of page

Befattningsbeskrivningar

Här har vi sammanställt de vanligaste befattningsbeskrivningarna som vi hjälper till att rekrytera. Utöver nedan befattningsbeskrivningar hjälper vi även till med CXO-rekryteringar.

reLean har skapat en unik databas över rollbeskrivningar och befattningsbeskrivningar för de roller vi oftast hjälper företag att rekrytera. Ta del av våra beskrivningar nedan och kontakta oss för att anpassa den till precis den befattning ni söker!

 

 

Klicka antingen direkt i bilden, eller använd länkarna nedan. Hittar du inte den rollen ni söker till ert företag?Kontakta oss så löser vi det tillsammans. Dessa beskrivningar är enbart vanliga exempel på hur rollbeskrivningarna kan se ut. Kom ihåg att det är skillnad på rollbeskrivning och annons. Annonsen lägger ytterligare dimensioner i vad det är för typ av person, ledarskap och personlighet som ni söker, medan rollbeskrivningen är mer mekanisk i vad roll och ansvar innebär.

 

Vi har stor erfarenhet av att rekrytera dessa roller, men även från att själva haft eller varit chef för dem. Kombinationen gör att vi på ett unikt sätt kan förstå precis vad ni söker och hjälpa er hitta rätt. 

Lean

Vi hjälper er med att bygga er central lean organisation eller skaffa chefer och specialister till era site's och fabriker. Vi hjälper även att hitta chefer för andra delar av organisationen med leankunskap. Nedan finns exempel på jobbroller vi rekryterar.

Lean

Roll och befattningsbeskrivning Lean Manager (on-site)

Generellt om rollen

En lean manager baserat på site behöver ha en kombination av djup lean kunskap och stark ledarskapsförmåga. Att leda förändring är viktigt, liksom att kunna positivt påverka andra delar av organisationen att ta beslut och genomföra aktiviteter.

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Leda ett lean team på 1-4 personer och aktivt deltaga i ledningsgruppens möten och uppföljningar

 • Ansvara för att innehållet i implementeringsplanen av lean för site hjälper företaget nå sina mål

 • Säkerställa att tillräckligt ambitiösa mål sätts för linjeorganisationens ledare att lean blir en viktig del för att nå målen

 • Kontinuerligt utbilda samtliga ledare i lean, ledarskap, förändringsledning och de delar av lean och ledarskap som är aktuella givet nuvarande utmaningar

 • Kontinuerligt hjälpa team att utbilda samtliga medarbetare i leanverktyg och metoder

Nödvändig kompetens

 • Erfaren, driven och bevisat duktig ledare som inspirerar sin omgivning till handling och som bevisat har uppnått resultat genom förändringsledning

 • Professionell approach med hög affärsintegritet - en förebild i verksamheten

 • Strukturerad och analytisk problemlösare med erfarenhet från någon av de kända problemlösningsprocesserna baserade på PDCA

 • Bred och djup erfarenhet från att ha implementerar lean (verktyg och processer)

 • God erfarenhet och kunskap om samtliga tekniska områden (kvalitet, underhåll, logistik, produktion, r&d, inköp) och en fördjupad spetskompetens inom minst ett av dessa områden

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

Roll och befattningsbeskrivning Lean Manager (centralt)

Generellt om rollen

En lean manager baserat centralt behöver ha en kombination av djup lean kunskap och stark ledarskapsförmåga. Att leda förändring är viktigt, liksom att kunna positivt påverka andra delar av organisationen att ta beslut och genomföra aktiviteter. Skillnaden mellan att jobba centralt och vara baserad på site är att den centrala rollen får ett övergripande ansvar för hela förbättringsagendan.

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Leda ett lean team på 3-7 personer centralt och aktivt deltaga i företagets centrala ledningsstab

 • Ansvara för att den övergripande lean-agendan

 • Säkerställa att tillräckligt ambitiösa mål sätts för de olika operativa delarna att lean blir en viktig del för att nå målen

 • Kontinuerligt utbilda samtliga ledare i lean, ledarskap, förändringsledning och de delar av lean och ledarskap som är aktuella givet nuvarande utmaningar

 • Kontinuerligt hjälpa lokala team genom best practice sharing, resurssupport och audits

Nödvändig kompetens

 • Erfaren, driven och bevisat duktig ledare som inspirerar sin omgivning till handling och som bevisat har uppnått resultat genom förändringsledning

 • Professionell approach med hög affärsintegritet - en förebild i verksamheten

 • Strukturerad och analytisk problemlösare med erfarenhet från någon av de kända problemlösningsprocesserna baserade på PDCA

 • Bred och djup erfarenhet från att ha implementerar lean (verktyg och processer)

 • God erfarenhet och kunskap om samtliga tekniska områden (kvalitet, underhåll, logistik, produktion, r&d, inköp) och en fördjupad spetskompetens inom minst ett av dessa områden

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

Roll och befattningsbeskrivning Lean Specialist

Generellt om rollen

En leanspecialist, eller navigatör, behöver ha en kombination av djup lean kunskap och stark förmåga att leda förändring. Att leda förändring är viktigt, liksom att kunna positivt påverka andra delar av organisationen att ta beslut och genomföra aktiviteter. Leanspecialisten är en framtida ledare i organisationen.

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Leda eller stödja ett eller flera lean implementeringsområden (beroende på storlek och omfattning)

 • Ansvara för att tillsammans med linjeledare och chefer leverera en del av den övergripande lean implementeringsplanen

 • Kontinuerligt utbilda ledare i områden i lean, ledarskap, förändringsledning och de delar av lean och ledarskap som är aktuella givet nuvarande utmaningar

 • Kontinuerligt utbilda samtliga medarbetare i leanverktyg och metoder

Nödvändig kompetens

 • Driven och duktig ledare som inspirerar sin omgivning till handling och som uppnår resultat genom förändringsledning

 • Professionell approach med hög affärsintegritet - en förebild i verksamheten

 • Strukturerad och analytisk problemlösare med erfarenhet från någon av de kända problemlösningsprocesserna baserade på PDCA

 • Bred och djup erfarenhet från att ha implementerar lean (verktyg och processer)

 • God erfarenhet och kunskap om de flesta tekniska områden (kvalitet, underhåll, logistik, produktion, r&d, inköp)

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

Kvalitet

Kvalitet

Vi hjälper er att hitta specialister och chefer inom kvalitet. Både för det interna kvalitetsarbetet som för kontaktytorna mot kunder och leverantörer. Nedan finns exempel på jobbroller vi rekryterar.

Roll och befattningsbeskrivning Chef Kvalitet

Generellt om rollen

En kvalitetschef har många viktiga ansvarsområden inom organisationen. Dels så representerar kvalitetschefen många gånger kunden och dels så ansvarar kvalitetschefen för att de andra avdelningarna följer kvalitetsledningssystemet. Men kanske viktigast av allt så ska kvalitetschefen tillsammans med sitt team verka för att förebygga uppkomsten av problem.

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Leda ett team på 3-6 personer med ansvar för kvalitetskontakt mot kund, intern kvalitet och att leverantörer följer kvalitetsdelarna i PPAP eller SQAP

 • Aktivt deltaga i ledningsgruppens möten och uppföljningar

 • Planera och aktivt jobba för att sänka reklamationskostnad, minska PPM från leverantörer och förbättra de interna kvalitetsmåtten

 • Äga, auditera och förbättra kvalitetsledningssystemet

 • Leda arbetet med att bygga in kvalitet i processerna enligt jidoka-principerna och att säkerställa att korrekt QA/QC-metoder finns installerade och fungerar 

 • Agera sambandscentral vid stora kundproblem som spänner över flera delar av organisationen

Nödvändig kompetens

 • Professionell approach med hög affärsintegritet - en förebild i verksamheten som har tyngd och kan stå stadigt bakom sin övertygelse

 • Strukturerad och analytisk problemlösare med erfarenhet från någon av de kända problemlösningsprocesserna baserade på PDCA

 • Bred och djup erfarenhet av de flesta kvalitetsverktygen (verktyg och processer) med fokus i problemlösning, quality assurance, quality control och Jidoka

 • Kunskap och kännedom om ISO, TS och andra branschspecifika standarder

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

Roll och befattningsbeskrivning Chef Kvalitet och Miljö

Generellt om rollen

En kvalitetschef har många viktiga ansvarsområden inom organisationen. Dels så representerar kvalitetschefen många gånger kunden och dels så ansvarar kvalitetschefen för att de andra avdelningarna följer kvalitetsledningssystemet. Men kanske viktigast av allt så ska kvalitetschefen tillsammans med sitt team verka för att förebygga uppkomsten av problem. Många gånger har kvalitetschefen även det övergripande ansvaret för miljöledningen.

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Leda ett team på 3-6 personer med ansvar för kvalitetskontakt mot kund, intern kvalitet och att leverantörer följer kvalitetsdelarna i PPAP eller SQAP

 • Aktivt deltaga i ledningsgruppens möten och uppföljningar

 • Planera och aktivt jobba för att sänka reklamationskostnad, minska PPM från leverantörer och förbättra de interna kvalitetsmåtten

 • Äga, auditera och förbättra kvalitetsledningssystemet

 • Leda arbetet med att bygga in kvalitet i processerna enligt jidoka-principerna och att säkerställa att korrekt QA/QC-metoder finns installerade och fungerar 

 • Agera sambandscentral vid stora kundproblem som spänner över flera delar av organisationen

 • Ansvara för säkerställandet, informationen och uppdateringen av det interna miljöledningssystemet och kopplingen mot ISO.

Nödvändig kompetens

 • Professionell approach med hög affärsintegritet - en förebild i verksamheten som har tyngd och kan stå stadigt bakom sin övertygelse

 • Strukturerad och analytisk problemlösare med erfarenhet från någon av de kända problemlösningsprocesserna baserade på PDCA

 • Bred och djup erfarenhet av de flesta kvalitetsverktygen (verktyg och processer) med fokus i problemlösning, quality assurance, quality control och Jidoka

 • Kunskap och kännedom om ISO, TS och andra branschspecifika standarder

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

 

Roll och befattningsbeskrivning Quality control (QC) ingenjör

Generellt om rollen

En specialist eller ingenjör inom quality control har som främsta mål att säkerställa att ingen defekt produkt eller tjänst kan nå kunden. Specialisten är ofta en strukturerad och duktig problemlösare som är tekniskt lagd och har en växande kunskap för produkten.

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Ansvara för kvalitet av en produkt eller en process

 • Säkerställa att alla quality control verktygen är installerade på rätt sätt (t.ex. kamishibai, control charts, SPC, inspektionspunkter, containment)

 • Utbilda medarbetare i produkt- och processkvalitet med verktyg som t.ex. gage r&r

 • Leda problemlösningen då ett kundrelaterat eller internt identifierad kvalitetsproblem dykt upp från egna ansvarsområdet. Svara på eventuella 8D-rapporter

 • Jobba tillsammans med kvalitetschef och QA-ingenjörer för att bygga in kvalitet i processerna

Nödvändig kompetens

 • Professionell, punktlig och en god kommunikatör muntligt och skriftligt

 • Strukturerad och analytisk problemlösare med erfarenhet från någon av de kända problemlösningsprocesserna baserade på PDCA

 • Erfarenhet av flertalet kvalitetsverktyg med fokus i problemlösning, quality assurance, quality control och Jidoka

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

Roll och befattningsbeskrivning Quality assurance (QA) ingenjör

Generellt om rollen

En specialist eller ingenjör inom quality assurance har som främsta mål att säkerställa att ingen defekt produkt eller tjänst har möjligheten att nå kunden. Specialisten är ofta en strukturerad och duktig problemlösare som är tekniskt lagd och har erfarenhet från produktion, produktionsteknik eller inköp.

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Ansvara för den inbyggda kvaliteten av en produkt eller en process

 • Säkerställa att alla quality assurance verktygen enligt Jidoka är installerade i processerna

 • Aktivt deltaga i projekt för nya produkter och säkra att kvaliteten byggs in i produkt och process från början både i det egna företaget och hos leverantören (enligt t.ex. SQAP och eller PPAP processen)

 • Jobba tillsammans med kvalitetschef och QC-ingenjörer för att lösa och förebygga aktuella problem i process eller produkt

 • Utbilda medarbetare i produkt- och processkvalitet 

 • Leda problemlösningen då ett kundrelaterat eller internt identifierad kvalitetsproblem dykt upp från egna ansvarsområdet. Svara på eventuella 8D-rapporter

 •  

Nödvändig kompetens

 • Professionell, punktlig och en god kommunikatör muntligt och skriftligt

 • Strukturerad och analytisk problemlösare med erfarenhet från någon av de kända problemlösningsprocesserna baserade på PDCA

 • Erfarenhet av flertalet kvalitetsverktyg med fokus i problemlösning, quality assurance, quality control och Jidoka

 • God erfarenhet av företagets processen kring r&d och inköp

 • Gärna jobbat inom quality control tidigare

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

 

Produktion

Produktion

Vår långa erfarenhet inom produktion hjälper dig snabbt hitta rätt kandidater för ert behov. Nedan finns exempel på jobbroller vi rekryterar.

Roll och befattningsbeskrivning Chef Produktion

Generellt om rollen

En produktionschef har många viktiga ansvarsområden inom organisationen. Förutom en stor del i ansvaret att leverera rätt produkt i rätt tid och rätt kvalitet till kund ska produktionschefen ofta även ansvara för den den största gruppen medarbetare och det bredaste området av arbetsmiljö. Produktionschefen är ofta en central del i ledningsgruppen och den person som får saker att hända.

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Lönesättande chef för produktionsledare, produktionsplanerare och en stor skara medarbetare (ofta delegeras utvecklingssamtal med medarbetare till produktionsledare)

 • Arbetsmiljöansvar (fysisk och psykosocial) för hela produktion och tillhörande områden samt alla individer verksamma inom detta område

 • Säkerställa att produktionen kontinuerligt förbättras på måltal inom säkerhet, kvalitet, produktivitet och kostnad genom applicering av lean

 • Ombesörja den dagliga driften och säkerställa att företaget levererar vad som krävs till kund på resurssnålaste och säkraste sätt

 • Aktivt deltaga i ledningsgruppens möten och uppföljningar samt i styrgruppen för introduktion av nya produkter

Nödvändig kompetens

 • Professionell approach med hög affärsintegritet - en förebild i verksamheten som har tyngd och kan stå stadigt bakom sin övertygelse

 • Erfaren chef (>5år i chefsposition) som är van att hantera utmanande situationer och aktivt tar tag i konflikter

 • Stresstålig och lösningsorienterad, utan att riskera kvalitet och säkerhet

 • Mycket aktivt ledarskap, genomsyrat av "gå och se" mentalitet

 • God kunskap om verktyg, processer och metoder inom lean och kvalitet

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

Roll och befattningsbeskrivning Chef Montering

Generellt om rollen

Monteringschefen är produktionschefens högra hand i de fall när det finns vissa mycket resursintensiva avdelningar inom produktion (monteringar) som kräver egna ledare. Monteringschefen är inte bara en duktig och uppskattad ledare utan även en person med mycket djup kunskap inom lean och säkerhet. 

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Lönesättande chef för ledare och medarbetare inom monteringen 

 • Arbetsmiljöansvar (fysisk och psykosocial) för monteringen och tillhörande områden samt alla individer verksamma inom detta område

 • Säkerställa att monteringen kontinuerligt förbättras på måltal inom säkerhet, kvalitet, produktivitet och kostnad genom applicering av lean

 • Ombesörja den dagliga driften och säkerställa att företaget levererar vad som krävs till kund på resurssnålaste och säkraste sätt

 • Aktivt deltaga i produktionsledningens möten och uppföljningar

 • Ansvara för utveckling och applicering av kunskap och kompetens kring linjebalansering och alla delar kring att bygga in kvalitet och säkerhet i manuellt arbete

Nödvändig kompetens

 • Professionell approach med hög affärsintegritet

 • Driven och duktig ledare som motiverar och utvecklar sitt team

 • Stresstålig och lösningsorienterad, utan att riskera kvalitet och säkerhet

 • Mycket aktivt ledarskap, genomsyrat av "gå och se" mentalitet

 • God kunskap om verktyg, processer och metoder inom lean, kvalitet och arbetsmiljö. Speciellt duktig kringyamazumi och linjebalanseringsverktygen

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

Roll och befattningsbeskrivning Produktionsplanerare

Generellt om rollen

Produktionsplaneraren säkerställer att vi uppfyller våra åtaganden mot kunder på det resurseffektivaste sättet genom planering och optimering av kapacitet och orderbok. Planeraren jobbar mycket rätt med produktionsteamet och kundkontakterna för att kunna erbjuda både flexibilitet och kostnadseffektivitet i sin plan.

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Ansvara för, uppdatera och förbättra planeringsmodulerna i företagets affärssystem

 • Led företagets planerings- och prognosticeringsprocess samt i samråd med produktionschef sätt rådande kapacitetsnivåer

 • Utveckla både informations- och materialflödet för att på bästa sätt leverera produkter och tjänster till kunder för att uppfylla företagets mål

 • Vara delaktig i att kontinuerligt förbättra produktionens resultat på måltal inom säkerhet, kvalitet, produktivitet och kostnad genom applicering av lean

 • Aktivt deltaga i produktionsledningens möten och uppföljningar

 • Var spindeln i nätet mellan inköp, lager, produktion, supply chain, försäljning och marknadsföring för att alltid få de bästa siffrorna till prognos- och planeringsverktyget

Nödvändig kompetens

 • Mycket analytisk person med fallenhet för att kunna strukturera problem och snabbt se trender

 • Stresstålig och lösningsorienterad person som involverar de avdelningar och personer som krävs och engagerar dem till actions

 • Stor erfarenhet av att jobba med planeringsmodulerna i affärssystem (helst det gällande på företaget)

 • Bred förståelse för informations- och materialflöde i en verksamhet samt god kunskap inom lean och processledning

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

Roll och befattningsbeskrivning Produktionsledare

Generellt om rollen

Produktionsledaren är första ledets ledare och ofta den roll som får ta det största trycket både underifrån och ovanifrån under det dagliga arbetet. Produktionsledaren är först att ta tag i problem tillsammans med medarbetaren och den ytterst exekverande armen av ledningens beslut. Produktionsledaren behöver ha god kunskap om företagets processer och organisation för att effektivt kunna lösa de utmaningar som uppstår.

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Ha löpande utvecklingssamtal med medarbetare inom den egna gruppen (samt lönesamtal om detta har delegerats från produktionschef)

 • Arbetsmiljöansvar (fysisk och psykosocial) för sitt team och det område de är verksamma inom enligt uppdelning och arbetsmiljödelegering från produktionschef

 • Vara delaktig i att kontinuerligt förbättra produktionens resultat på måltal inom säkerhet, kvalitet, produktivitet och kostnad genom applicering av lean

 • Ombesörja den dagliga driften och säkerställa att företaget levererar vad som krävs till kund på resurssnålaste och säkraste sätt

 • Aktivt deltaga i produktionsledningens möten och uppföljningar

 • Ansvara för utveckling och applicering av kunskap och kompetens inom sitt tekniska område samt inom lean, säkerhet och kvalitet

Nödvändig kompetens

 • Professionell och rättvis person som skapar engagemang i sitt team

 • Driven och modig ledare som når resultat genom att delegera och motivera sitt team

 • Stresstålig och lösningsorienterad, utan att riskera kvalitet och säkerhet

 • Agerar som en spelande tränare

 • God kunskap om verktyg, processer och metoder inom lean, kvalitet och arbetsmiljö. 

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

Logistik

Logistik

Låt oss hjälpa er hitta specialister och chefer inom logistik. Nedan finns exempel på jobbroller vi rekryterar.

Roll och befattningsbeskrivning Logistikchef

Generellt om rollen

Logistikchefen ansvarar för all extern och intern logistik. Den externa logistiken täcker avtal och upplägg med fraktfirmor och eventuella tredjepartsaktörer medan den interna biten täcker materialförsörjningen från lager till produktion enligt line back principle och från produktion till ordersammanställning. Logistikchefen har ett stort ansvar i säkerheten för och relaterat till truckar och lastbilar tillsammans med lagerchefer. Dessa roller är i mindre företag samma roll.

 

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Lönesättande chef för arbetsledare och medarbetare inom logistik

 • Arbetsmiljöansvar (fysisk och psykosocial) för hela logistik-teamet och tillhörande områden, truckladdning, truckkörning samt alla individer verksamma inom detta område enligt arbetsmiljödelegering

 • Säkerställa att logistik kontinuerligt förbättrar måltal inom säkerhet, kvalitet, produktivitet och kostnad genom applicering av lean för både egna avdelningen men även för inköp och produktion

 • Äga och förbättra processen för att förse produktion med material via pull-principer

 • Aktivt deltaga i ledningsgruppens möten och uppföljningar

 • Deltaga i styrgrupper för framtagning av nya produkter med ansvar för emballage och packmaterial

Nödvändig kompetens

 • Professionell approach med hög affärsintegritet - en förebild i verksamheten som har tyngd och kan stå stadigt bakom sin övertygelse

 • Erfarenhet från att själv ha arbetet i lagermiljö, kört truck och hanterat de typer av utrustning som typiskt används inom lagret

 • Stor kunskap om logistik, samt kännedom om aktörer inom frakt och tredjepartslogistik och kontakter kring tullar, hantering av in- och uttullning samt olika externa logistiklösningar

 • Erfarenhet från både arbete med leverantörer som produktion och distribution

 • God kunskap om verktyg, processer och metoder inom lean och logistik

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

Roll och befattningsbeskrivning Lagerchef

Generellt om rollen

Lagerchefen ansvarar för både inkommande och utgående lager samt alla mellanlager i verksamheten. Lagerchefen har även ansvaret för att sammanställa och expeditera order till kunderna och tar ett stort ansvar kring arbetsmiljön i och med ägandeskapet för truckar och trucktrafik i lager tillsammans med logistikchefen. 

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Lönesättande chef för arbetsledare och medarbetare i lagret

 • Arbetsmiljöansvar (fysisk och psykosocial) för hela lagret och tillhörande områden, truckladdning, truckkörning samt alla individer verksamma inom detta område

 • Säkerställa att lagret kontinuerligt förbättras på måltal inom säkerhet, kvalitet, produktivitet och kostnad genom applicering av lean

 • Säkerställa att verkligt lagersaldo överensstämmer med affärssystemets saldo och genomföra nödvändiga inventeringar

 • Aktivt deltaga i ledningsgruppens möten och uppföljningar

 • Deltaga i styrgrupper för framtagning av nya produkter med ansvar för emballage och packmaterial

Nödvändig kompetens

 • Professionell approach med hög affärsintegritet - en förebild i verksamheten som har tyngd och kan stå stadigt bakom sin övertygelse

 • Erfarenhet från att själv ha arbetet i lagermiljö, kört truck och hanterat de typer av utrustning som typiskt används inom lagret

 • Erfarenhet från både arbete med leverantörer som produktion

 • Mycket aktivt ledarskap, genomsyrat av "gå och se" mentalitet

 • God kunskap om verktyg, processer och metoder inom lean och logistik

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

Roll och befattningsbeskrivning Demand och supply chain planerare

Generellt om rollen

Denna roll är mycket liknaden rollen för produktionsplanerare, men används i större utsträckning i de verksamheter där man inte har så mycket egen produktion. Rollen säkerställer att vi uppfyller våra åtaganden mot kunder på det resurseffektivaste sättet genom planering och optimering av kapacitet och orderbok i värdeflödeskedjan.

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Ansvara för, uppdatera och förbättra planeringsmodulerna i företagets affärssystem

 • Led företagets planerings- och prognosticeringsprocess

 • Utveckla både informations- och materialflödet för att på bästa sätt leverera produkter och tjänster till kunder för att uppfylla företagets mål

 • Vara delaktig i att kontinuerligt förbättra företagets resultat på måltal inom säkerhet, kvalitet, produktivitet och kostnad genom applicering av lean

 • Var spindeln i nätet mellan inköp, lager, produktion, supply chain, försäljning och marknadsföring för att alltid få de bästa siffrorna till prognos- och planeringsverktyget

Nödvändig kompetens

 • Mycket analytisk person med fallenhet för att kunna strukturera problem och snabbt se trender

 • Stresstålig och lösningsorienterad person som involverar de avdelningar och personer som krävs och engagerar dem till actions

 • Stor erfarenhet av att jobba med planeringsmodulerna i affärssystem (helst det gällande på företaget)

 • Bred förståelse för informations- och materialflöde i en verksamhet samt god kunskap inom lean och processledning

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

Teknik

Teknik

Teknik är ett brett område. reLean kan hjälpa er hitta de teknikresurser som är mer kopplade mot driften, dvs produktionsteknik och underhåll. Nedan finns exempel på roller vi hjälper att rekrytera.

Roll och befattningsbeskrivning Chef Produktionsteknik

Generellt om rollen

Den produktionstekniska chefen ansvarar för utveckling av metod och maskin inom produktionsområdet samt industrialisering av nya produkter som behöver kunna produceras. Chefen för produktionsteknik är ofta själv mycket teknisk och jobbar tillsammans med sitt team aktivt för att underlätta arbetet för produktions- och lageravdelningarna.

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Lönesättande chef för produktionstekniker och processingenjörer

 • Förebyggande arbetsmiljöansvar för utrustning, maskin och konstruktion inom produktionsområdet samt egna teamet enligt arbetsmiljödelegering

 • Ansvara för nybyggnad och ombyggnad av produktionslinjer samt inventering och uppdatering av utrustningar inom detsamma område

 • Ansvara för att kontinuerligt utveckla ny kunskap inom processerna och inom områden för lean samt utbilda medarbetare i kunskapen

 • Utbilda produktionsledningen i nödvändiga processverktyg

 • Aktivt deltaga i företagets ledningsgrupp och i styrgrupper för framtagning av nya produkter med ansvar driftsättningen

Nödvändig kompetens

 • Professionell approach med hög affärsintegritet - en förebild i verksamheten som har tyngd och kan stå stadigt bakom sin övertygelse

 • Kunnig chef som inspirerar genom sin praktiskt läggning och förmåga att få saker att hända

 • Analytisk och duktig problemlösare med förmågan att se robusta lösningar som håller i längden

 • Bred erfarenhet inom produktion, produktionsteknik, lean och underhåll. Förstår sig på produktutvecklingsprocessen och kan tidigt se nödvändiga förbättringar för att en produkt ska kunna industrialiseras kostnadseffektivt

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

Roll och befattningsbeskrivning Chef Underhåll

Generellt om rollen

Underhållschefen har som mål att säkerställa en hög teknisk tillgänglighet från företagets maskinpark. Detta genomför genom TPM och genom ett aktivt samarbete tillsammans med produktionsavdelningarna och inköpsavdelningen. Underhållschefen brukar även ha det övergripande ansvaret för fastigheten och driften av fastighetens system.

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Lönesättande chef för underhållstekniker och andra medlemmar av underhållsavdelningen

 • Arbetsmiljöansvar för maskinpark och fastighet samt för sitt team enligt arbetsmiljödelegering

 • Ansvarar för att säkerställa hög teknisk tillgänglighet på maskinpark, service och underhåll av maskiner samt utveckling av metoder enligt TPM för att förbättra maskinernas leverans

 • Ska vara ledaren för det förebyggande underhållet och en stark utbildande och utvecklande faktor till det operatörsdrivna underhållet

 • Ansvarig för investeringsberäkningar, underlag och senare installationer vid nya eller utbyte av maskiner

 • Aktivt deltaga i företagets ledningsgrupp och i styrgrupper för framtagning av nya produkter med ansvar för maskinagendan

Nödvändig kompetens

 • Aktiv ledare och chef som står med båda fötterna på jorden men samtidigt driven och resultatorienterad

 • Erfarenhet från både produktion, produktionsteknik och underhåll samt en gedigen kunskap kring underhållssystem och TPM

 • Analytiskt duktig med erfarenhet av att ha skapat business case för nyinvesteringar i maskinpark, räkna på payback samt genomföra investeringen från kontakt till startknapp

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

Roll och befattningsbeskrivning Produktionstekniker

Generellt om rollen

Produktionsteknikern ansvarar för utveckling av metod och maskin inom produktionsområdet, samt industrialisering av nya produkter som behöver kunna produceras, för en process eller produkt och rapporterar till chefen för produktionsteknik som har det övergripande ansvaret. 

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Förebyggande arbetsmiljöansvar för sitt områdes utrustning, maskin och konstruktion. Ett område är antingen en linje/avdelning eller alla utrustningen kopplade till en produkt

 • Ansvarar för nybyggnad och ombyggnad av produktionslinjer samt inventering och uppdatering av utrustningar inom detsamma område

 • Ansvara för att kontinuerligt utveckla ny kunskap inom processerna och inom områden för lean samt utbilda medarbetare i kunskapen

 • Utbilda områdets ledare i nödvändiga processverktyg

Nödvändig kompetens

 • Analytisk och duktig problemlösare med förmågan att se robusta lösningar som håller i längden

 • Förmågan att få saker att hända

 • Bred erfarenhet inom produktion, produktionsteknik, lean och underhåll. Förstår sig på produktutvecklingsprocessen och kan tidigt se nödvändiga förbättringar för att en produkt ska kunna industrialiseras kostnadseffektivt

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

Roll och befattningsbeskrivning Processtekniker

Generellt om rollen

Processingenjören ansvarar för utveckling av metod och maskin inom för en process och rapporterar till chefen för produktionsteknik som har det övergripande ansvaret. Processingenjören ansvarar även för nyutveckling och nyinvestering av eller inom processen.

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Förebyggande arbetsmiljöansvar för sin process utrustning, maskin och konstruktion

 • Ansvarar för nybyggnad och ombyggnad av processen samt inventering och uppdatering av utrustningar inom detsamma område

 • Ansvara för att kontinuerligt utveckla ny kunskap inom processerna och inom områden för lean samt utbilda medarbetare i kunskapen

 • Utbilda processens ledare i nödvändiga processverktyg

Nödvändig kompetens

 • Analytisk och duktig problemlösare med förmågan att se robusta lösningar som håller i längden

 • Förmågan att få saker att hända

 • Bred erfarenhet inom produktion, produktionsteknik, lean och underhåll. Förstår sig på produktutvecklingsprocessen och kan tidigt se nödvändiga förbättringar för att en produkt ska kunna industrialiseras kostnadseffektivt

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

Roll och befattningsbeskrivning Underhållstekniker

Generellt om rollen

Underhållsteknikern har som mål att säkerställa en hög teknisk tillgänglighet för en maskin eller ett område av maskiner. Detta genomför genom TPM och genom ett aktivt samarbete tillsammans med produktionsavdelningarna och inköpsavdelningen. 

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Ansvarar för att säkerställa hög teknisk tillgänglighet på maskin eller maskinpark, service och underhåll av maskiner samt utveckling av metoder enligt TPM för att förbättra maskinernas leverans

 • Ska vara ledaren för det förebyggande underhållet i sitt område och en stark utbildande och utvecklande faktor till det operatörsdrivna underhållet

 • Ansvarig för investeringsberäkningar, underlag och senare installationer vid nya eller utbyte av maskiner inom området

Nödvändig kompetens

 • Erfarenhet från både produktion, produktionsteknik och underhåll samt en gedigen kunskap kring underhållssystem och TPM

 • Antingen expert (inom mekanik eller elektricitet) eller kunnig inom samtliga områden

 • Analytiskt duktig och driver problemlösare som ser både det direkta syndromet och den bakomliggande rotorsaken

 • Använder kompetensen hos medarbetarna runt maskinen för att skapa ett slagkraftigt teamwork istället för att lösa alla problem själv

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

Inköp

Inköp

Låt reLean hjälpa er stärka ert arbete inom inköp och supply chain. Vi har lång erfarenhet och kompetens inom supply chain management, supplier development, supplier management och supplier quality. Typiska roller vi hjälper er att rekrytera är

Roll och befattningsbeskrivning Chef Supply Chain

Generellt om rollen

Chefen för supply chain har en bred roll med ansvar för ett gäng tvärfunktionella processer genom företaget. Som huvudansvar landar planering av information och materialflöde genom företaget samt optimering av t.ex. lagernivåer tillsammans med de olika fabrikernas logistikansvariga.

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Lönesättande chef för specialister inom supply chain avdelningen

 • Ingå i ledningsgruppen och ansvara för den övergripande S&OP processen

 • Ansvara för och utveckla de olika processerna inom SCM; styrning av servicenivå, order och efterfrågan, produktionsplanering, supply, distribution och organisation. 

 • Ansvara för att driva ner kostnaden för bundet kapital och optimera företagets totala supply chain kostnad

Nödvändig kompetens

 • Driven ledare med förmågan att positivt påverka andra beslutsfattare

 • Mycket starka kommunikationsegenskaper både oralt och skriftligt

 • Analytisk och strukturerad problemlösare

 • Förståelse för alla ingående delar i en supply chain; leverantörer, logistik, produktion och distribution, men även planering, prognostisering och informationsflöden

 • Bred kunskap inom alla områden av Supply Chain Management, samt erfarenhet av tidigare arbete med footprint optimization eller liknande

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

Roll och befattningsbeskrivning Chef Leverantörsutveckling

Generellt om rollen

Chefen för leverantörsutveckling har ansvarat och förmånen att driva förbättringsagendan mot leverantörsbasen med mål att hjälpa leverantörerna hjälpa oss. Rollen innebär ofta en kombination av utvecklingsarbete med leverantörer och lika mycket genomförande av förbättringar, som identifierats genom arbetet med leverantören, inom egna företaget.

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Lönesättande chef för specialister inom leverantörsutvecklingsavdelningen

 • Jobba tätt tillsammans med chefen för inköp och chefen för kvalitet

 • Ansvarar för att hjälpa leverantörsbasen nå de mål som inköpsavdelningen har satt till dem beträffande kvalitet, leverans och till viss del kostnad (indirekt)

 • Ska jobba med både breda aktiviteter (utbildning, uppföljning, feedback rapporter) och djupa aktiviteter (6 månaders utvecklingsprogram, supplier teams, fokusinitiativ) för att hjälpa samtliga leverantörer och de mest utsatta

 • Ansvarar för att utveckla interna talanger genom att duktiga medarbetare från inköp, produktion, kvalitet, logistik och andra avdelningar roterar in till avdelningen i ett år och lär sig metoderna för leverantörsutveckling

 • Ska kontinuerligt utveckla ny kunskap inom lean supplier development och utbilda nödvändiga funktioner internt i detta

Nödvändig kompetens

 • Driven ledare med förmågan att positivt påverka andra beslutsfattare

 • Hög professionell 

 • Mycket starka kommunikationsegenskaper både oralt och skriftligt samt en duktig och inspirerande talare

 • God kunskap om leverantörer och egna verksamheten samt mandatet att snabbt få till aktiviteter i de egna leden när det behövs

 • Mycket kunnig inom lean och ledarskap. Kan utan mycket förberedelse hålla en träning för ledare hos leverantör eller internt i egna företaget inom områdena lean, leverantörsutveckling och ledarskap

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

Roll och befattningsbeskrivning Supplier Quality Assurance (SQA) specialist

Generellt om rollen

En specialist eller ingenjör inom supplier quality assurance har som främsta mål att säkerställa att ingen defekt produkt eller tjänst har möjligheten att nå kunden genom att förhindra uppkomsten av dem från leverantörer. Specialisten är ofta en strukturerad och duktig problemlösare som är tekniskt lagd och har erfarenhet från produktion, produktionsteknik eller inköp.

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Ansvara för den inbyggda kvaliteten från en eller flera leverantörer / komponenter

 • Säkerställa att alla quality assurance verktygen enligt Jidoka är installerade i processerna

 • Aktivt deltaga i projekt för nya produkter och säkra att kvaliteten byggs in i produkt och process från början både i det egna företaget och hos leverantören (enligt t.ex. SQAP och eller PPAP processen)

 • Jobba tillsammans med kvalitetschef och QC-ingenjörer för att lösa och förebygga aktuella problem i process eller produkt hos leverantör och i egna företaget

 • Utbilda medarbetare och chefer hos leverantör i produkt- och processkvalitet 

 • Leda problemlösningen då ett kundrelaterat eller internt identifierad kvalitetsproblem dykt upp från egna ansvarsområdet. Svara på eventuella 8D-rapporter

 •  

Nödvändig kompetens

 • Professionell, punktlig och en god kommunikatör muntligt och skriftligt

 • Strukturerad och analytisk problemlösare med erfarenhet från någon av de kända problemlösningsprocesserna baserade på PDCA

 • Erfarenhet av flertalet kvalitetsverktyg med fokus i problemlösning, quality assurance, quality control och Jidoka

 • God erfarenhet av företagets processen kring r&d och inköp

 • Gärna jobbat inom quality control tidigare

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

Roll och befattningsbeskrivning Specialist Leverantörsutveckling

Generellt om rollen

En specialist eller ingenjör inom leverantörsutveckling har som främsta mål utveckla leverantörsbasen och hjälpa leverantörerna hjälpa oss. Specialister jobbar ofta med en leverantör i ett djupare samarbete och med 4-5 andra leverantörer i lite mer ytligt samarbete under en given tidpunkt.

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Säkerställ att de leverantörer som man aktivt jobbar med möter företagets mål för kvalitet, leverans, säkerhet och i vissa fall kostnad (indirekt)

 • Utbilda och utveckla lean och ledarskap efter behov hos leverantörerna

 • Utbilda internt på egna företaget baserat på erfarenheten från leverantörsutvecklingen

 • Tag hem och initiera nödvändiga interna förbättringar för att hjälpa leverantörerna hjälpa oss

 • Var delaktig och ibland drivande i problemlösning för aktuella problem hos egna leverantörerna

 • Jobba väldigt nära kvalitets- och inköpskontakterna för aktuella leverantörer

Nödvändig kompetens

 • Professionell, punktlig och en god kommunikatör muntligt och skriftligt

 • Duktig inspiratör och vass på positiv påverkan för att få beslutsfattare i rätt riktning

 • Strukturerad och analytisk problemlösare med erfarenhet från någon av de kända problemlösningsprocesserna baserade på PDCA

 • Stor erfarenhet av att applicera lean och utbilda i ledarskap och förändringsledning

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

Roll och befattningsbeskrivning Specialist Supply Chain

Generellt om rollen

Som specialist inom supply chain ansvarar man ofta för något av de sex områdena för supply chain management; styrning av servicenivå, order och efterfrågan, produktionsplanering, supply, distribution och organisation och jobbar centralt i team hos chefen för supply chain.

 

Uppgifter och ansvarsområden

 • Ansvar för ett eller flera av de sex supply chain områdena;  styrning av servicenivå, order och efterfrågan, produktionsplanering, supply, distribution och organisation.

 • Utveckla sitt område för att nå företagets mål

 • Håll i utbildningar internt för att bygga kunskap i de egna leden om egna områden

 • Driv ett eller flera tvärfunktionella projekt med relation till egna området

 

Nödvändig kompetens

 • Professionell, punktlig och en god kommunikatör muntligt och skriftligt

 • Duktig inspiratör och vass på positiv påverkan för att få beslutsfattare i rätt riktning

 • Strukturerad och analytisk problemlösare med erfarenhet från någon av de kända problemlösningsprocesserna baserade på PDCA

 • Stor erfarenhet av att applicera supply chain koncepten inom minst ett av de sex områdena

Utöver dessa tillkommer många önskvärda attribut, men dessa håller vi som de mest centrala oavsett vilket företag eller situation som rollen fäst i.

bottom of page