top of page

Lean Produktutveckling

På sjuttiotalet skaffade sig Toyota en konkurrensfördel genom att halvera utvecklingstiden för ett nytt fordon samtidigt som man markant höjde kvalitetsnivån. Idag är nyckelfaktorn för online-startups byggd på samma princip: minimera utvecklingscykeln och konstant pusha 'the maturity curve' på sina produkter. Vi erbjuder er erfarenheten och verktygen att göra detta, oavsett om ni utvecklar nästa generations flygplan, designar ett hus eller utvecklar nästa killer-app!

Den här delen av reLean.se är fortfarande under utveckling. Håll till godo så länge genom att kika in i wikiLean, vår värld av Lean information - det finns videor, texter, grafer och verktyg.

Agile

Agile manufacturing som koncept är en mutation av lean där fokus ligger i att vara flexibel mot kund utan att tappa effekten av kostnadseffektiva standardiserade processer. På reLean tycker vi inte det är någon skillnad mellan lean och agile eftersom lean också har fokus på kunden som central tes. När vi inom lean talar om muda, mura och muri verkar det som att utvecklarna av agile glömde bort att lean inte bara handlar om muda, utan lika mycket av mura och muri (där agile tar sitt avstamp).

 

Fördelen mer Agile som så många andra metoder är att det är en metod att hänga upp förbättringsarbetet på. Och en metod är alltid bättre än ingen metod. Agile har fått starkt fäste i mjukvarubranschen där man anser att det är viktigt med korta ledtider till kund (någon mer än vi som ser hur det blinkar lean över korta ledtider?).

 

Agile-sympatisörer menar att lean är att vara smal medan agile är att vara atletisk, men med ett sådant uttalande har man nog inte förstått mycket av lean. Vi föreslår att istället för fokus på agile koncentrerar ni er på lean och läser vidare om lean genom att titta in i vårt online produktionssystem och ledarskapssystem.

 

Flexible Component Design Theory

Grunderna inom konceptet för Flexible Component Design Theory, FCDT, är att man ska designa ingående komponenter på ett sådant sätt att de är flexibla att kunna sitta i både flera olika produkter som flera olika generationer av produkter. FCDT är en gruppbenämning på tre viktiga fokusområden inom produktutveckling;

 • Commonality. Genom att aktivt anamma en lego-duplo strategi redan i produktutvecklingen och uppnå en högre grad modularisering ska man även sikta på att använda samma komponenter i flera olika produkter.

 • Revisionsflexibilitet. Vi siktar på att isolera de fåtal komponenter som behöver revisionsstegras/hanteras för att kunna hantera dessa explicit och inte behöva beröra övriga komponenter. Helst kopplas dessa till vissa moduler i våra produkter och strategin går då ihop med vår commonality-strategi

 • No clean-sheets. Börja alltid från förra artikeln vid nydesign. I dagens produktutvecklings-organisationer där ingenjörer byter jobb snabbare än nya produkter kommer till marknaden lider vi av att inte samma person utvecklar samma artikel vid nästa produkt. Vi får en myriad av olika varianter av samma artikel vilket starkt hämmar de övre två punkterna. Vi behöver därför utveckla vår process på det sätt att vi inte blir beroende av individen och aldrig behöver börja från ett clean-sheet.

FCDT är en del av lean produkt development.

FMEA's; design, process, produkt etc

En av de viktigaste delarna för att ett företags time to market och time to customer processer ska fungera är att henkaten (hantering av förändringspunkter, tex ny produkt) fungerar.  För att henkaten ska fungera måste det finnas något som kopplar ihop de olika leden genom företaget. Dessa led är många i flera dimensioner. Vi behöver t.ex. koppla ihop förra och nuvarande designer, inköp och design, produktion och inköp etc. Många delar behöver kommunicera med varandra. Då behövs det flera systematiska processer för att dessa delar ska prata fakta och inget ska falla mellan stolarna.

 

 

FMEA (failure modes and effects analysis) är en systematisk och dokumenterad metod för att identifiera och undvika potentiella feltyper från en produkt eller process genom att ställa enkla frågor. De frågor vi ställer oss är;

 

 • Vad kan gå fel?

 • Vad kan orsaka detta?

 • Hur kan vi undvika det?

 • Vad kan vi göra för att förbättra?

 

Att besvara dessa frågor i ett tidigt stadie av produkt och processutvecklingen ger oss en mängd fördelar; 

 

 • Förbättra kvalitet, pålitlighet och säkerhet av en produkt eller process

 • Hjälper till att prioritera och fokusera på problem i produkt och process samt avhjälpa dessa från att ske i framtiden

 • Reducera kostnad och timing i nya projekt (genom att inte göra samma fel igen och utgå från en existerande bas..)

 • Dokumentera och följ åtgärder för att reducera risker

 • Skapa förutsättning för robusta kontrollplaner

 

Det finns flera olika typer av FMEA. De vanligaste är koncept FMEA; design FMEA, process FMEA, maskin FMEA och projekt FMEA. Oftast görs de i den ordningen.

 

FMEA är ett av de verktygen vi på reLean tycker att företag använder för sällan eller är fantastiskt duktiga på att missbruka. FMEA är återkopplingen vi alltid missar i henkaten! Använder man sina FMEA på rätt sätt är det nyckeln till att slippa lösa samma problem om och om igen. Problemet i många företag är dock att design gör en FMEA för design av produkten och lägger det sedan i en byrålåda. I bästa fall kommer nästa designer att titta på vad tidigare designer gjort. Men som oftast har vi HELT missat återkopplingen av utfallet mot FMEA och utan det har vi inte lärt oss någonting till nästa designcykel alls.

 

Låt oss slå ett slag för FMEA. Ett viktigt verktyg med oförtjänt dåligt rykte. Hade ni använt det som man ska hade ni sparat mycket pengar och huvudbry vid det här laget! Testa vår förenklade mall nedan.

...

...

bottom of page