top of page

reLean Träning och utbildning

För att stödja vårt uppdrag att lära om världen hur man ska nyttja Lean tillhandahåller vi flera former av träningar och utbildningar. Vissa är gratis. De flesta utbildningarna erbjuder vi i Stockholm, London och online - på svenska, engelska eller franska.

Typ av utbildning

Gratis föreläsningar

Vi håller flera gratis föreläsningar för ledare inom operations och lean, normalt sätt genom frukostseminarium. Några av våra senaste ämnen har varit: Lean Supplier Development, How Toyota uses Lean as talent engine, reLean - learn how to redo Lean and really succeed this time

Öppna utbildningar

Under åren har vi hållit flera öppna utbildnignar för 8-15 personer som will fördjupa sin kunskap inom ett visst ämne. Vi erbjuder öppna utbildningar i Stockholm och London. För nuvarande erbjuder vi öppna utbildningar inom Lean, Problemlösning, Leverantörsutveckling, Lean management och Lean product development.

Skräddarsydda utbildningar och träningsprogram

Vi skräddarsyr träningsprogram till din organisation för att utveckla era färdigheter utifrån våra 100+ träningsmoduler inom Lean och ledarskap. Vanligtvis utvecklar vi en akademi som sträcker sig över flera månader med läxa mellan varje tillfälle som hjälper deltagarna att öva och därmed lära sig de nya färdigheterna genom att applicera dem i sin egna arbetssituation.

Kommande träningar

Jun 16, 2016

8:00 AM, Stockholm

Varför HR leder oss in i 2030

Förändringstempot i samhället ökar snabbt och innebär att företag behöver hitta sätt att rusta sig för att snabbt kunna möta ändrade omvärldskrav genom att känna in, addera och utveckla kunskap och kompetens snabbare än vad konkurrenterna kan replikera. I detta seminarium berättar våra experter varför HR kommer ha den avgörande rollen för att lyckas och presenterar hur det hänger sammman med företags strategiska arbete.

Jun 30, 2016

8:00 AM, Stockholm

Lean för gaseller

Under denna timme går våra experter igenom hur gasellföretag kan undvika växtverk och växa 2-4x snabbare genom att anamma Lean redan från början.

Please reload

Kontakta oss

Kontakta oss genom formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan med svar på din förfrågan.

Tjänsteledare:

Ian Barclay

Training Practice Leader,

United Kingdom

Jonas Svanäng

Training Practice Leader,

Scandinavia

Success! Message received.

bottom of page