top of page

reLean's Utbildningskatalog

Här kan du bläddra igenom vår stora katalog av träningsmoduler. Vi sätter ihop träningsprogram utav dessa moduler till allt från 1-dagars träningar till större akademier som sträcker sig över 6-12 månader. Du kan antingen välja själv hur ert program ska se ut, eller så kan du kontakta oss genom formuläret på slutet av sidan så hjälper vi dig sätta ihop utbildningen.

Lean

reLean kan Lean. Vi lär dig som vi lärt oss på Toyota. Våra kurser inom lean är alltid en kombination av teori och praktik varvat med erfarenheter från erfarna Leanutövare.

 • Introduktion till Lean och Lean thinking

 • 5S och standardiserat arbete

 • SMED

 • Totalt produktivt underhåll, TPU

 • Overall equipment effectiveness, OEE

 • Overall personell effectiveness, OPE

 • Lean-spelet

 • Flexibla bemanningssystem

 • Jidoka, inbyggd kvalitet (QC, QA ch QD)

 • Just-in-Time (Flow, takt, pull)

 • Heijunka manufacturing och produktionsplanering

 • Lära sig se slöserier (Muda, mura, muri)

 • Praktisk problemlösning

 • Så startar du ett Lean program

 • Lean för att boosta tillväxtstrategin

 • Gör din egna Lean-diagnos

 • MIFA (Material och Informationsflödesanalys, VSM)

Ledarskap

Alla våra utbildningar inom ledarskap är kopplade mot hur vi leder verksamheter genom förändring och bygger kring principerna för Lean ledarskap och situationsanpassad ledarskap.

 • Lean och Lean ledarskap

 • Att leda förändring

 • Skapa kontinuerlig förbättring

 • Kaizen och san gen shugi

 • Tatchimbo workshop

 • Coaching och feedback

 • Lean projectstyrning

 • Styrning och uppföljning

 • KPI och KPI-system

 • Målstyrt team-arbete

 • Process confirmation

 • Roller och ansvar

 • Förbättra kvalitet

 • Förbättra kapacitet

 • Consulting basics (grundkurs i konsulting)

Strategi

Att skapa och exekvera en operations strategi är centralt för alla företag. Trots detta gör vi det sällan tillräckligt noggrannt.  Vi nöjer oss med tillväxtstrategi (volym och kostnadsmål), men glömmer hur vårt operativa kluster ska både leverera strategin och kanske till och med vara en central plattform för tillväxten. Våra utbildningar lär dig inte bara vad, utan även hur.

 • Finans för operativa chefer och ledare

 • Policy deployment och hoshin kanri

 • Definiera och exekvera operativ strategi

 • reLean's Lean Ecosystem

 • Talent management

 • Manufacturing footprint strategy

Problemlösning

Den viktigaste metodiken för att företag att ta till sig är problemlösning. Och visst löser vi problem, men inte på ett strukturerar sätt. Många problem får bara symptom lösta och återkommer frekvent. Låt oss lära er organisation hur problem lösning är nyckeln till framgång!

 • PDCA problemlösning för ledare

 • SMART problemdefinition

 • Intressentanalys

 • Bryta ner problem med logik och hypotesträd

 • 5 varför- och ishikawaanalys

 • Yokoten och best practice processen

 • Infrastruktur för effektiv problemlösning

Kommunikation

Kommunikation är exekvering av ledarskap. Enskilt är det kanske den viktigaste ingrediensen till effektivt ledarskap och en förutsättning för trivsel på arbetsplatsen. VI lär er kommunikation på samma sätt som de största konsulthusen läs sina egna kommunikationsexperter.

 • Effektiv kommunikation

 • Presentationsteknik

 • Personlig impact

 • Konfikthantering

 • Positiv påverkan med influence model

 • A3 rapporter och nemawashi

 • Kommunikationsplaner

 • Grundkurs i powerpoint för ledare

 • Grundkurs för Excel i operations

Supplier development and supply chain

Lean Supplier Development, eller värdeskapande leverantörsutveckling, har blivit ett mycket populärt koncept. Här hjälper vi dig att förstå hur företag som Toyota jobbar med leverantörsutveckling och hur detta kan appliceras hos er.

 • Värdeskapande leverantörsutveckling

 • Supplier (relationship) management

 • Styrning och uppföljning av leverantörsbasen

 • Diagnostisera en leverantör

 • Supplier quality assurance and management

 • Att starta en supplier development avdelning

 • Supply chain management

 • Lean logistik

 • Heijunka planering (kapacitet, order och produktion)

Kvalitet

I all ärlighet skulle vi på reLean egentligen vilja att denna del ligger under kategorin "lean", men eftersom det har kommit en mängd frågor specifikt om just kvalitet under förra året har vi lagt en egen kategori för de utbildningar vi kan erbjuda inom kvalitetsområdet.

 • Quality management system

 • Quality assurance

 • Quality control

 • Jidoka (poka yoke, andon etc)

 • Gage R&R

 • FMEA

 • Problemlösning

 • Kvalitetsgate (slutinspektion)

 • Statistisk kvalitetsstyrning (SPS, kontrollkartor etc)

 • Att genomföra en kvalitetstransformation

Kontakta oss

Kontakta oss genom formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan med svar på din förfrågan.

Tjänsteledare:

Ian Barclay

Training Practice Leader,

United Kingdom

Jonas Svanäng

Training Practice Leader,

Scandinavia

Success! Message received.

Contact
bottom of page